İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde değişikliğe gidildi!

“İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulama genel tebliği” ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğde değişikliğe gidildi.

Değişiklikle birlikte eski tebliğdeki ibare ve yetki alanlarında farklılıklara gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğin 5. maddesinde Kalkınma Bakanlığı’na yapılan atıflar değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı ile ilintilendirildi.

Tebliğle, firmaların döviz kazandırıcı faaliyetler tanımı içinden yer alan “uluslararası ihaleye çıkarılanlar” ile “uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenler” ibareleri çıkarıldı.

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA YENİ KARAR

Yayınlanan diğer bir düzenlemeyle, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında 2017/4 sayılı tebliğde, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri tanımlayan maddede bu doğrultuda değişiklik yapıldı.

Bu düzenlemeyle, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler içinde tanımlanan tam mükellef imalatçı firmaların, ilgili bakanlıkça yayınlanan tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimlerinde “tebliğ” ibaresine yapılan atıf “ihracat sayılan satış ve teslimler hakkında tebliğ” olarak değiştirildi.

İHALE BAŞVURU TARİHİ İLE İLGİLİ İSTİSNAİ UYGULAMA

Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için ilgili bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 6728 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan 9 Ağustos 2016 tarihinden önce olduğunun belgelenmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilecek.

28 ARALIK 2023 TARİHİNDEN SONRAKİ İHALELERE UYGULANACAK

Tebliğlerde yapılan bu düzenlemeler, 28 Aralık 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan yasa gereğince, bu tarihten sonra çıkılan ihalelere uygulanacak.

İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x