Müşteki avukatlarının Denizbank hakkındaki “Takipsizlik” kararına itirazını mahkeme kesin ve itiraz yolu kapalı olarak reddetti

Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak da bilinen Denizbank eski Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında “Yüksek kar” vaadiyle aralarında tanınmış futbolcuların da olduğu 19 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla açılan davada dün önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bazı müşteki avukatları Denizbank hakkında verilen “Bankacılık zimmeti” suçuna ilişkin takipsizlik kararına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği, dün duyurduğu karar ile müşteki avukatlarının bu talebini reddetti.

İTİRAZ NEDENLERİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Karar metninde önce “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 162/1. maddesinde, Bankacılık Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması koşuluna bağlandığı belirtilmiştir. Bu husus, muhakeme şartı niteliğindedir” denildi.

Devamında “Dosyada bulunan, BDDK ‘nın “Kanun’un 162. maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına dair yazısı karşısında, muhakeme şartının gerçekleşmediği, itiraz nedenlerinin yerinde olmadığı anlaşılmakla; 19/10/2023 tarihli Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’a itirazın reddine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denilerek karar açıklandı.

KARAR KESİN İTİRAZ YOLU KAPANDI

Buna göre açıklanan kararda önce “Yukarıda açıklanan gerekçelerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 19/10/2023 tarihli Ek Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazın reddine” denildi.

Ayrıca son olarak dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, kesin (kanun yolu kapalı) olmak üzere karar verildiği de belirtilerek itiraz yolu da kapatıldı.

Verilen bu karar ile Denizbank’ın soruşturma kapsamının dışında kalmış oldu.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x