Yıkım kararlarına karşı açılan iptal davalarındaki süreç hızlandırılacak

Düzenlemenin yasalaşmasıyla, yıkım kararlarına karşı açılan iptal davaları nedeniyle yıkılamayan ağır hasarlı binaların durumlarının hızlıca ele alınması ve bu binalarla ilgili süratle kararların verilmesi hedefleniyor. Teklifte deprem bölgesini kapsayan ve İdari Yargılama Usulü Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddenin tamamı şöyle:

– 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. – Savunma verme süresi, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 gün uzatılabilecek.

– Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gereken hallerde, dosyanın tekemmülünden itibaren 15 gün içinde keşif yapılacak. Bilirkişilere ve bilirkişi raporlarına, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek.

– Duruşma yapılması, tarafların istemine ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Duruşma davetiyeleri, duruşma gününden en az 15 gün önce taraflara gönderilecek.

– Bu davalar dosyanın tekemmülünden veya ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gereken hallerde bunların tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

– Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

– İstinaf istemi en geç 2 ay içinde karara bağlanacak. İstinaf incelemesi aşamasında, istinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri 15 gün içinde yerine getirecek. – Tam yargı davalarıyla bu madde kapsamındaki iptal davaları birlikte görülemeyecek. – Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da bu düzenleme hükümleri bulunduğu aşamadan itibaren uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, deprem bölgesinde, uzun yargılama süreçlerinden kaynaklı gecikmelerin olduğunu dile getirmişti. Bir an önce hasarlı binaların yıkılması için kolaylık sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Güler, deprem bölgesindeki riskli yapılarla ilgili yargısal süreçlerin hızlı neticelendirilmesini amaçladıklarını belirtmişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x